Overvekt

Mange ønsker å gå ned i vekt, og lurer på om yoga kan hjelpe dem.

Overvekt kan ha mange årsaker. Mangel på næringsstoffer, for høyt matinntak, for stor mengde karbohydrater, mangel på mosjon, stress, nedsatt fordøyelsesfunksjon, forstoppelse, søvnmangel m.fl.

Hvis vi skal se hva yoga gjør for overvekt må vi se både yogaen og overvekten i det store bildet. Yoga vil generelt styrke hele kroppen, og velger man å bruke de mer meditative formene for yoga som kundalini og medisinsk yoga øker man kroppens evne til selvheling. Akkurat som når et skrubbsår gror av seg selv, kan kroppen i de aller fleste tilfeller snu en skade eller sykdom, og selv de mest alvorlige tilstandene blir bedre eller helt bra. Dette gjelder også overvekt. Men det kommer helt an på hva overvekten kommer av om yoga vil hjelpe.

Ut fra erfaring vet vi at mange går ned i vekt når de starter med yoga, uten å endre kosthold eller livsstil ellers. Det er gjerne de som er overvektige pga stress, mangel på god og riktig hvile, søvnmangel, psykiske årsaker eller har fordøyelsesproblemer.

Derfor ser vi at yoga har en positiv effekt på overvekt. Det er ikke en spesiell faktor som blir påvirket hver gang, men istedet man styrker kroppens generelle evne til å fikse opp og gjøre seg selv frisk.
Kroppen vet hva som er optimalt, og den vil alltid jobbe mot dette.
Det er mye vi kan gjøre for å legge til rette for at dette skal skje.

Yogavideoer og blogg vil tilsammen vi dekke de 5 prinsippene, og tilsammen er de et kraftfullt verktøy for å få kroppen i balanse. Følg med på siden vår, på Facebook og skriv deg opp slik at du får nyhetbrevene. Da blir du oppdatert når det kommer nye innlegg.

Er det noe du vil at vi skal skrive om, ta konktakt med oss og fortell hva dine ønsker og utfordinger er!