Meditasjon & mindfulness

For å si noe om meditasjon og mindfulness er det hensiktsmessig å vite hvor vi skal. Hvor skal vi i livet og med livet. Meningen med livet. Iboende i mennesket ligger søken etter lykke og trangen til å skape. Det ligger som en grunnmur i alt vi foretar oss. I en moderne verden full av fristelser, globalisering og enkel tilgang på det meste av det vi ønsker oss, er det lett å glemme hva som egentlig skaper lykke.

Dalai Lama sier i boken om han selv at lykke ikke er en ny ting eller en situasjon. Det er ikke ny bil, den perfekte kjæresten eller enda mer penger. Lykke er en tilstand. Det er en evne til å kunne være tilfreds med det man har og være oppriktig takknemmlighet for det. Videre sier han at dette er mulig å trene opp, og at vi kan gjøre dette ved å trene sinnet, altså tankene våre og evne å se alt det gode i livene våre.

Gjennom meditasjon og midfulness kommer vi nærmere målet om lykke og det å ha en tilfreds følelse av glede og at “alt er som det skal, alt er vel”, uansett hva livet byr på. Livet vil fremdeles bringe oss opp- og nedturer, men sinnsroen og hverdagslykken vi får ved jevnlig meditasjon gir oss styrken til å møte nedturene på en bedre måte og nyte oppturene og være tilstede i den gleden de gir.

Meditasjon gjøres ofte med øynene lukket. Meditasjon er reisen innover i oss selv og kobler oss på den universelle kilden av visdom som finnes i oss alle. Den setter den i kontakt med sjelen din, slik at du finner din vei livet, hva som er riktig for deg. Det er der vi opplever glede!

Mindfulness er vår oppmerksomhet utad, vår evne til å være tilstede i nuet og leve til det fulle hvert eneste sekund. For eksempel når vi rolig kan sette oss ned og puste dypt og bare observere livet rundt oss. Se for deg en deilig sommerdag. Du sitter i en frodig hage fyllt av blomster og vakre vekster, med lyden av insekter og fugler. Kan du høre dem? Du kjenner solen varme mot huden mens vinden bærer med seg duften av syriner nå og da. Og du kan sitte der rolig å få med deg alle detaljene rundt deg. Eller du studerer en larve som kryper bortover en gren, eller vier oppmerksomheten din fullt og helt i nysgjerrighet til en person du snakker med. Det å være tilstede gjør at vi evner å leve livet til det fulle, en tilstand som naturlig bringer med seg glede uten noen spesiell grunn.

Yoga er, i tillegg til å være en fantastisk måte å vitalisere kroppen, et verktøy for å optimalisere og bli enda bedre istand til å meditere og å være tilstede (mindful). Til en viss grad overlapper de hverandre, men de har også side egne felter. Når vi gjør yoga med åpne øyne og ofte i krevende posisjoner er vi nødt til være tilstede, og dermed trener vi opp vår enve til nettopp det, til mindfulness. Når vi gjør rolige yogaøvelser med lukkede øyne vil de virke meditative i seg selv. Begge typer yoga gjør det enklere for oss å gjennomføre en meditasjonsøkt etterpå, fordi kroppen og sinn er “myket opp” og klar.

Meditasjon kan skje på flere måter. Den optimale meditasjon er “stille meditasjon” hvor hodet er tomt for tanker. Ved å kokusere på pusten eller et mantra hjelper vi sinnet å tømmes for tanker. Dette er også den vanskeligste meditasjonen. Meditasjon kan også være guidet, hvor en stemme forteller og du visulaiserer. Det kan nesten sammenliknes med en drømmetilstand hvor man ligger eller sitter helt i ro. Til sist kan man også meditere mer aktivt, gjennom å gå sakte, gjøre bevegelser etter en fortellerstemme, tegning og mye mer.

Målet er alltid det samme, å stilne tankene eller å ordne dem. Tankekaos er så vanlig idag at vi knapt husker hvordan det var å ha ro, tilfredshet og orden i hodet. Tankekaos gir alltid en eller annen grad av stress, og dermed er det med på å hindre oss å få brukt vårt fulle potensial.

I Medisinsk Yoga kombineres meditasjon med kroppstilling, mantra og fokus for å forløse og gi slipp på spenninger og følelser som ligger i kroppen.

God reise!