Yoga

Hvem kan gjøre yoga?

Så lenge du kan puste, kan du gjøre yoga. Yoga passer for alle uansett fysiske forutsetninger. Yoga dreier seg ikke om å innta kompliserte eller forknytte stillinger. Det er ikke et mål å utføre de vanskeligste stillingene. Alle starter på sitt eget nivå. Du får like mye ut av en yoga-økt enten du når tærne dine med fingerspissene, med hele hånden, eller du når bare midt ned på låret. Akkurat som du ved styrketrening begynner du med en stilling og vekt som passer til ditt nivå, og så vil du etter stadig gjentakelse kunne strekke deg litt og litt lenger.

Hva er yoga?

Mange tenker kanskje på yoga som en rekke forskjellige posisjoner, eller kanskje også som en meditasjonsteknikk.

Ordet yoga stammer fra sanskritroten yuj (judsj), og kan oversettes med å sentrere tankene, å konsentrere seg eller å meditere dypt. Gjennom yoga roes sinnet ned. Yoga er altså er egentlig en sinnstilstand hvor sinnet er stille, tankene surrer ikke rundt, og du er ikke forstyrret eller distrahert lenger. Yoga er å være tilstede i øyeblikket.

Yoga baserer seg på en fysisk posisjon og et mentalt fokus, og pusten binder dette sammen slik at du kan få tilstedeværelse, harmoni og balanse. Yoga kan derfor forklares som meditasjon i bevegelse. Yogaen styrker svake områder i kroppen og myker opp de harde.

Yoga er, i tillegg til å være en fantastisk måte å vitalisere kroppen, et verktøy for å optimalisere og bli enda bedre istand til å meditere og å være tilstede (mindful). Til en viss grad overlapper de hverandre, men de har også side egne felter. Når vi gjør yoga med åpne øyne og ofte i krevende posisjoner er vi nødt til være tilstede, og dermed trener vi opp vår enve til nettopp det, til mindfulness. Når vi gjør rolige yogaøvelser med lukkede øyne vil de virke meditative i seg selv. Begge typer yoga gjør det enklere for oss å gjennomføre en meditasjonsøkt etterpå, fordi kroppen og sinn er “myket opp” og klar.

Effekter av yoga

Hvilken effekt du vil få av treningen er individuelt. Du kan regne med å føle deg bedre, eller mer forfrisket etter å ha gjort en yoga-økt enn før du startet. Mange forteller for eksempel at de allerede etter første yoga-time opplever at de kommer i bedre humør og at de sover bedre. Den langsiktige effekten vil bero på hva du setter deg som mål for yogaen.

109725155-versjon-31